เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ศรีแก้ว

เปิดอ่าน 420 views

2560-09-11 11-38-05_0231

2560-09-11 11-38-10_0232

2560-09-11 11-38-15_0233

2560-09-11 11-38-20_0234

2560-09-11 11-38-26_0235

2560-09-18 10-10-27_0242 2560-09-18 10-10-32_0243 2560-09-18 10-10-37_0244 2560-09-18 10-10-42_0245 2560-09-18 10-10-48_0246