เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 1,098 views

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลศรีแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนศรีแก้วพิทยา

โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว นายสุรเชษฐ์  วะภา  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

_DSC6058

_DSC6063

_DSC6069

_DSC6081

_DSC6082

_DSC6090

_DSC6098

_DSC6103

_DSC6104

_DSC6107

_DSC6108

_DSC6109

_DSC6113

_DSC6114

_DSC6118

_DSC6130

_DSC6137

_DSC6162

_DSC6180

_DSC6198

_DSC6202

_DSC6214

_DSC6242

_DSC6254