เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

เปิดอ่าน 444 views

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%871

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%872

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%873

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%874