เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

เปิดอ่าน 440 views

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้

บรรจุประจำ

1. ส่วนสื่อสารองค์กร

จำนวน 1 อัตรา

2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา)

จำนวน 1 อัตรา

3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา)

จำนวน 1 อัตรา

4. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อสิ่งพิมพ์)

จำนวน 1 อัตรา

5. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อสิ่งพิมพ์/งานออนไลน์)

จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร

ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2556